CHÁY CHÂN LÀ GÌ?

01/08/2019

CHÁY CHÂN – là phần bị lõm thành rãnh dọc theo ranh giới giữa kim loại cơ bản và kim loại đắp. Bao gồm cả chân mối hàn ở mặt trước và ở chân mối hàn ngấu.

Cháy chân làm giảm tiết diện của liên kết hàn, tạo sự tập chung ứng suất cao và dẫn đến sự phá huỷ của kết cấu trong quá trình sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84938558748