CHÁY CHÂN – NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC?

01/08/2019

Nguyên nhân
Biện pháp khắc phục
·        Dòng điện hàn quá lớn
·        Chiều dài cột hồ quang quá lớn
·        Góc độ que hàn và cách đưa que hàn chưa hợp lý
·        Sử dụng chưa đúng kích thước điện cực hàn
·        Khi dao động mỏ sang hai bên mối hàn có thời gian dừng để cho kim loại phụ điền đầy vào hai bên.
·        Đảm bảo đúng góc độ chuyển động của que hàn
·        Điều chỉnh lại chế độ dòng điện, điện áp.
·        Điều chỉnh lại khoảng cách cột hồ quang, từ đầu mỏ xuống tới vật hàn là 10 – 15mm.
·        Điều chỉnh lại vận tốc hàn, và góc độ mỏ cho phù hợp
·        Hạn chế sự thổi tạt hồ quang bằng cách che chắn gió.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84938558748