Máy chà nhám rung CT13376 CROWN

Chà nhám các bề mặt vật liệu xây dựng, cơ khí
Ứng dụng trong các ngành xây dựng, cơ khí…

+84938558748