KHÔNG NGẤU LÀ GÌ?

01/08/2019

HÀN KHÔNG NGẤU – là khuyết tật nghiêm trọng trong liên kết hàn, nó có thể dẫn đến nứt.

Hàn không ngấu sinh ra ở góc mối hàn, mép hàn hoặc giữa các lớp hàn. Phần lớn kết cấu bị phá huỷ đều do hàn không ngấu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84938558748