KHÔNG NGẤU – NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC?

01/08/2019

Nguyên nhân
Biện pháp khắc phục
·        Mép hàn chuẩn bị chưa hợp lý, góc vát quá nhỏ
·        Dòng điện hàn quá nhỏ hoặc tốc độ hàn quá nhanh
·        Góc độ que hàn chưa hợp lý và cách đưa điện cực không hợp lý.
·        Chiều dài cột hồ quang quá lớn
·        Làm sạch liên kết trước khi hàn, tăng góc vát và khe hở hàn
·        Tăng dòng điện hàn và giảm tốc độ hàn…
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84938558748