LẪN XỈ – NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC?

01/08/2019

Nguyên nhân
Biện pháp khắc phục
·        Dòng điện hàn quá nhỏ, không đủ nhiệt lượng để cung cấp cho kim loại nóng chảy và xỉ khó thoát ra khỏi vũng hàn.
·        Mép hàn chưa được làm sạch hoặc khi hàn đính hay hàn nhiều lớp chưa gõ sạch xỉ.
·        Góc độ hàn chưa hợp lý và tốc độ hàn quá cao.
·        Tốc độ làm nguội quá nhanh, xỉ không kịp thoát ra ngoài.
·        Tăng dòng điện hàn cho thích hợp, hàn bằng hồ quang ngắn và tăng thời gian dừng lại của hồ quang
·        Làm sạch vật hàn trước khi hàn, gõ sạch xỉ ở mối hàn đính và các lớp hàn.
·        Thay đổi góc độ và phương pháp di chuyển que hàn cho hợp lý, giảm tốc độ hàn tránh xỉ trộn lẫn vào trong vũng hàn hoặc chảy về phía trước vũng hàn.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84938558748