NỨT – NGUYÊN NHÂN VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC?

18/04/2019

Dạng vết nứt
Nguyên nhân
Khắc phục
Nứt dọc
·        Sử dụng vật liệu hàn chưa đúng.
·        Tồn tại sức căng lớn trong liên kết hàn
·        Tốc độ nguội cao
·        Bố trí các lớp hàn chưa hợp lý
·        liên kết hàn không hợp lý
·        Sử dụng vật liệu hàn phù hợp
·        Giải phóng các lực kẹp chặt cho liên kết hàn khi hàn, tăng khả năng điền đầy khi hàn
·        Gia nhiệt trước cho vật liệu hàn, giữ nhiệt cho liên kết hàn để giảm tốc độ nguội của vật hàn
·        Bố trí so le các lớp hàn
·        Sử dụng liên kết hàn hợp lý, vát mép, giảm khe hở…
Nứt ở vùng kết thúc hồ quang
·        Vị trí kết thúc hồ quang bị lõm, tồn tại nhiều tạp chất
·        Hồ quang không được bảo vệ
·        Sử dụng thiết bị hàn hợp lý, có chế độ riêng cho lúc gây hồ quang và kết thúc hồ quang
·        Sử dụng các tấm hàn nối ở vị trí bắt đầu và kết thúc hồ quang, để các vị trí này nằm ngoài liên kết hàn
Nứt ngang
·        Sử dụng vật liệu hàn chưa đúng.
·        Tốc độ nguội cao
·        Mối hàn quá nhỏ so với kết thúc của phần liên kết
·        Sử dụng vật liệu phù hợp
·        Tăng dòng điện và kích thước điện cực hàn. Gia nhiệt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84938558748