Đinh thép Nikko

Mã số : ĐINH THÉP NIKKO Công nghệ Nhật Bản – sản xuất từ vật liệu tương đương đạt tiêu chuẩn quốc tế (SAE 1008, SAE 1018,..)

+84938558748