Tin kinh tế

VIỆT NAM XUẤT SIÊU 1,7 TỶ USD TRONG 7 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Trong kỳ 2 tháng 7/2019, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 809 triệu USD đưa mức thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2019 lên 1,7 tỷ USD. Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy tổng trị […]

+84938558748