RỖ KHÍ LÀ GÌ?

18/04/2019

RỖ KHÍ – sinh ra do hiện tượng khí trong kim loại mối hàn không kịp thoát ra ngoài khi kim loại mối hàn đông đặc.
Rỗ khí có thể sinh ra ở bên trong hoặc trên bề mặt mối hàn, có thể tập trung hoặc nằm rời rạc trong mối hàn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

+84938558748