Chiến lược phát triển

Chiến lược phát triển Tập đoàn Kim Tín - Top VNR 500 * Mục tiêu của công ty là phát triển Kim Tín trở thành tập đoàn mạnh trong ngành kim khí, gỗ và dịch vụ.

* Gia tăng thị phần của Kim Tín trong mỗi ngành hàng lớn hơn 35%.

* Hướng đến sản phẩm thân thiện với môi trường và cộng đồng, dịch vụ chất lượng cao đáp ứng nhu cầu khách hàng. * Lần lượt đưa một số công ty thành viên trong tập đoàn Kim Tín lên sàn giao dịch chứng khoán, trở thành công ty niêm yết.