close

KIM TÍN TIẾP TỤC ĐƯỢC VINH DANH TRONG TOP 100 DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NHẤT VIỆT NAM 2022

Ngày đăng:

Với những nỗ lực vượt bậc trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, quan tâm đến đời sống CB-CNV, có trách nhiệm với môi trường và xã hội, năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín tiếp tục được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam.


 
Đại diện Kim Tín nhận giải Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam.

Trong hơn 600 doanh nghiệp lọt vào vòng sơ khảo, Kim Tín đã được Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bình chọn vào Top 100 doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện phát triển bền vững. Đây là một trong những bảng xếp hạng uy tín với các tiêu chí đánh giá khắt khe. Các doanh nghiệp được lựa chọn phải đáp ứng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững năm 2022, gồm 130 chỉ số phản ánh mức độ phát triển của doanh nghiệp trên lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội.

Kim Tín hai năm liên tiếp được xướng tên trong Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững nhất Việt Nam.

Nhận định phát triển bền vững không còn là “sự lựa chọn” mà là điều bắt buộc đối với doanh nghiệp, Kim Tín đã cho thấy sự kiên định của mình đối với các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh không thể tách rời chiến lược phát triển bền vững. Kim Tín đã cụ thể hoá chiến lược quan trọng này bằng nhiều hành động hiệu quả. 

Về quản trị, Kim Tín đang vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể SAP/ S4HANA góp phần tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm để phục vụ tối ưu nhu cầu khách hàng. Việc tích hợp dữ liệu từ tất cả các phòng ban, nhà máy sản xuất vào một hệ thống duy nhất giúp truy xuất thông tin một cách nhanh chóng, từ đó giúp ban lãnh đạo đưa ra các quyết định kịp thời, chính xác và giảm thiểu các rủi ro, tiết kiệm chi phí, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Kim Tín chính thức vận hành hệ thống quản trị doanh nghiệp tổng thể SAP/ S4HANA.

Đối với các hoạt động thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, tất cả các nhà máy của Kim Tín đều được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, luôn tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường và áp dụng hiệu quả hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2015. Kim Tín thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ tái sử dụng nguyên vật liệu, tăng cường sử dụng nguyên vật liệu thân thiện, kiểm soát và xử lý nước thải – chất thải, giám sát môi trường, đầu tư các loại máy móc tiết kiệm điện. Từ năm 2021, Kim Tín đầu tư hệ thống pin năng lượng mặt trời để giảm chi phí điện, giảm đáng kể lượng khí CO2 thải ra môi trường. Hoạt động của Kim Tín cũng sẽ đóng góp một phần nhỏ trong việc hoàn thành chiến lược phát triển Kinh tế xanh tại Việt Nam góp phần đưa mức phát thải ròng bằng "0" - Net Zero vào năm 2050. 

Nhà máy Kim Tín được đầu tư hệ thống máy móc hiện đại.

Con người là một trong những yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Kim Tín chú trọng đầu tư vào nguồn lực con người với chính sách phúc lợi cạnh tranh và xây dựng môi trường làm việc thân thiện, hiệu quả cho hơn 300 CB-CNV. Mỗi năm Kim Tín tổ chức hàng trăm khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức cùng kỹ năng mềm giúp CB-CNV phát triển toàn diện. 

Kim Tín thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo bồi dưỡng kiến thức cùng kỹ năng mềm cho CB-CNV.

Năm 2022 là một năm đặc biệt khi Kim Tín liên tục được “gọi tên” ở nhiều giải thưởng lớn, đặc biệt là Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững và Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Điều này một lần nữa khẳng định những chiến lược đúng đắn của Kim Tín trên con đường phát triển bền vững hướng đến tương lai.

Phòng Marketing

 
arrow_upward
 
 
phone